o2.pl forum.o2.pl
poczta.o2.pl
E-mail 20GB
Pudelek.pl - plotki, zdjęcia, sensacje
Pudelek
Wrzuta.pl - video, muzyka, mp3
Wideo+mp3
  Strona główna» forum Oprogramowanie
 » Odpowiedz na ten temat

Oprogramowanie dla firm

[20.04.2017] 11:10
SI SYKOM
Chcesz kompleksowo zarządzać przedsiębiorstwem? Potrzebujesz szybkiego dostępu do informacji z różnych działów? A może czujesz, że tracisz kontrolę nad procesami zachodzącymi w Twojej firmie? Rozwiązaniem tych i wielu innych problemów może być system informatyczny ERP SyKOF.
ERP SyKOF to innowacyjne oprogramowanie łączące w sobie funkcjonalności systemów komputerowych różnych klas: ERP, CRM, BI, a także m.in. elektroniczny obieg dokumentów, rejestracja czasu pracy, narzędzia do fleet management. Nie musisz już kupować i instalować kilku osobnych programów, aby wspomóc wszystkie procesy zachodzące w firmie. Dzięki pełnej integracji wszystkich elementów systemu, gromadzone i prezentowane informacje są zawsze aktualne i spójne, bez potrzeby przenoszenia danych pomiędzy aplikacjami. Zaś modułowa budowa pozwala na wdrożenie tylko tych części systemu, których potrzebuje Twoja firma.
System ERP SyKOF składa się z następujących bloków funkcjonalnych:
SyKOF HR
Moduły kadrowo-płacowe systemu ERP SyKOF umożliwiają pełną obsługę kadrową pracowników niezależnie od formy zatrudnienia (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne i in.) zgodną z obowiązującymi przepisami. Dzięki elastycznym algorytmom naliczania wynagrodzeń możliwe jest dostosowanie do stosowanego w firmie regulaminu wynagradzania. Automatyzacja obliczeń znacząco przyspiesza sporządzanie list płac i minimalizuje ryzyko błędów, podnosząc tym samym komfort pracy działów HR. Elementy samoobsługi pracowniczej, takie jak elektroniczne wnioski urlopowe, czy samodzielna rejestracja prac wykonanych (za pomocą komputera lub paneli dotykowych), pozwalają na wyeliminowanie części papierowej dokumentacji, dzięki wprowadzaniu informacji do systemu u źródła w momencie powstania. Rozbudowany system uprawnień pozwala natomiast na usprawnienie przepływu informacji przy jednoczesnej ochronie danych osobowych i wrażliwych.
SyKOF FK
Moduły finansowo-księgowe systemu ERP SyKOF stanowią wszechstronne narzędzie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Program utrzymywany jest w stałej zgodności z aktualnymi przepisami, w szczególności z ustawą o rachunkowości, przepisami podatkowymi, ZUS, VAT. Wbudowany generator pozwala na sporządzenie wszystkich wymaganych dokumentów i sprawozdań (deklarację VAT-7, JPK, deklarację podsumowującą i Intrastat, dokumenty PIT, Sprawozdanie F01 i in.) zarówno w formie wydruków, jak i w formie elektronicznego pliku wymiany. Dodatkowo system daje możliwość tworzenia własnych szablonów sprawozdań i raportów używanych np. do konsolidacji finansowej w ramach grupy kapitałowej lub sprawozdawczości zarządczej. Pełna integracja z innymi modułami systemu (m. in. magazynowymi, płacowymi czy logistycznymi) pozwala na stworzenie automatyczną dekretację dokumentów (wg określonego szablonu), a także na podejrzenie źródła zapisów (np. konkretnego dokumentu magazynowego czy faktury) bezpośrednio z poziomu zapisu na koncie księgowym.
SyKOF LiP
Moduły logistyczno-produkcyjne systemu ERP SyKOF pozwalają na efektywne zarządzanie działem zaopatrzenia, magazynami oraz planowanie i zarządzanie procesami wytwórczymi. Ewidencja magazynowa może być prowadzona z ustaloną dla każdego magazynu szczegółowością, np. pole odkładcze, sektor, regał, półka. Dla każdego z indeksów magazynowych można określić cechy, z dokładnością do których ewidencjonowane będą poszczególne dostawy, np. daty ważności, numery atestów, numery wytopów, numery partii, numery seryjne. Planowanie zakupu możliwe jest dzięki szczegółowej informacji z systemu dotyczącej potrzebnych materiałów, towarów, usług zewnętrznych. Potrzeby bilansowane są z aktualnymi stanami magazynowymi i zamówieniami wysłanymi już do dostawców.
SyKOF BST
Program SyKOF BST to niezastąpione narzędzie dla fleet managerów zarządzających dużą ilością samochodów firmowych, a także dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie parkiem maszynowym, np. ciężkim sprzętem budowlanym. Rozbudowane kartoteki pojazdów i maszyn pozwalają na prowadzenie pełnej ewidencji posiadanego sprzętu, a możliwość prowadzenia szczegółowych kart pracy ze wskazaniem konkretnych robót i zleceń umożliwia precyzyjne rozliczenie kosztów ich eksploatacji. Dzięki dodatkowym rejestrom przeglądów, napraw, polis ubezpieczeniowych i wymiany części eksploatacyjnych (opony, akumulatory, itp.) możliwe jest natychmiastowe uzyskanie informacji na temat stanu technicznego sprzętu i możliwości jego użycia.
SyKOF Budżet
Program SyKOF Budżet umożliwia całościowe zarządzanie projektami oraz zadaniami realizowanymi przez przedsiębiorstwo. Wielowymiarowe wszechstronne analizy pozwalają na stworzenie zindywidualizowanego zestawu raportów i sprawozdań zawierających informacje potrzebne do podejmowania decyzji na każdym szczeblu zarządzania. Dodając do tego możliwość tworzenia budżetów z dowolną, wybraną przez użytkownika szczegółowością (cała firma, poszczególne MPK, kontrakt, zlecenie) i możliwość budowania własnych raportów obrazujących stopień realizacji budżetu użytkownik otrzymuje narzędzie do sprawnego kontrolowania przedsiębiorstwa w każdym z obszarów działalności.
SyKOF CRM
CRM SyKOF usprawnia ewidencję kontaktów z odbiorcami, ewidencję zapytań ofertowych, tworzenie kalkulacji i ofert oraz planowanie i raportowanie działań dotyczących zarówno pojedynczych klientów, jak i grup konsumentów. Program umożliwia definiowanie spersonalizowanych cenników i tabel upustów dla poszczególnych odbiorców lub grup odbiorców. Dzięki integracji z kontami pocztowymi możliwe jest także tworzenie mailingów do określonych grup odbiorców.
SyKOF DMS
Program DMS SyKOF to system elektronicznego obiegu dokumentów, kt
[20.04.2017] 11:12
SI SYKOM
SyKOF DMS
Program DMS SyKOF to system elektronicznego obiegu dokumentów, który pozwala zapanować nad przepływem dokumentów wytwarzanych i otrzymywanych przez firmę. Zastosowane w programie rozwiązania mają na celu maksymalne usprawnienie zarządzania dokumentacją przedsiębiorstwa i zawartymi w niej informacjami wymagającymi przekazywania, przeszukiwania oraz bezpiecznego archiwizowania.
SyKOF BI VITIS
System BI VITIS jest narzędziem klasy Business Intelligence służącym do analizy funkcjonowania poszczególnych obszarów działalności firmy. Program wspiera działalność biznesową w bardzo szerokim zakresie. Poza ujednoliceniem danych spływających z całego systemu informatycznego firmy, znacznie przyspiesza dostęp do potrzebnych informacji. Usprawnia procesy planowania strategicznego oraz ułatwia prognozowanie efektów podejmowanych działań. Prowadzi do maksymalizacji efektywności funkcjonowania firmy przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Wykorzystanie systemu VITIS pozwala na uniknięcie chaosu związanego z nadmiarem informacji, poprzez umożliwienie właściwej selekcji i obróbki danych.
Zachęcam do zapoznania się z pełnymi możliwościami oprogramowania SyKOF ERP podczas bezpłatnej prezentacji systemu w Państwa firmie.
Po więcej informacji zapraszam na stronę internetową http://sykom.pl

 » Odpowiedz na ten temat