o2.pl forum.o2.pl
poczta.o2.pl
E-mail 20GB
Pudelek.pl - plotki, zdjęcia, sensacje
Pudelek
Wrzuta.pl - video, muzyka, mp3
Wideo+mp3
  Strona główna» forum Ziemia - zasoby, ekologia, ludność
 » Odpowiedz na ten temat

Odnawialne źródła energii

    1 2 3
[11.08.2008] 11:52
redaktor1966
Piotr Kołodyński W-wa 10.08.2008 r.
Skr. 904, 00-950 W-wa 1
Tel. 0 608 174 362
patentypiotrk@op.pl
wolnyswiat@wolnyswiat.pl
(www.wolnyswiat.pl )

PROEKOLOGICZNA INWESTYCJA /
ELEKTROWNIA WIATROWO-WODNA

SZANOWNI PAŃSTWO
Zwracam się z propozycją - do Przedstawicieli banku, biura projektowego, Pomagających w pozyskaniu środków finansowych z Unii Europejskiej - zainwestowania / pomocy w pozyskaniu środków na inwestycję / zaprojektowania, a w perspektywie wybudowania najoptymalniejszego źródła energii odnawialnej, a mianowicie elektrowni wiatrowo-wodnej.

A OTO PRZESŁANKI DO TEJ INWESTYCJI:
- obecne tzw. konwencjonalne źródła energii się kończą, i są coraz droższe;
- zatruwają środowisko i stąd przyczyniają do kolejnych wydatków i problemów.

Wyjściem z tej sytuacji jest przestawienie się na odnawialne źródła energii (więcej inf. na ten temat znajduje się na mojej stronie internetowej: 4. ŹRÓDŁA ENERGII: http://www.wolnyswiat.pl/4h2.html ).

A OTO TYTUŁOWY POMYSŁ TAKIEGO PROJEKTU
Efektywnym sposobem ekologicznego wytwarzania energii elektrycznej jest wykorzystanie pomp napędzanych wiatrem, które przepompowują wodę ze zbiornika niżej do wyżej położonego, z którego spuszcza się wodę przez turbinę wytwarzającą prąd (jak na rysunku poniżej). Dzięki takiemu rozwiązaniu wytwarza się prąd o potrzebnych parametrach (nie trzeba dodatkowych, drogich i skomplikowanych urządzeń), a w razie potrzeby nieprzerwanie (w przypadku braku wiatru wykorzystuje się zapas wody). By woda nie zamarzała zimą: zbiornik można przykrywać czarną folią, która będzie w dni słoneczne przekazywać ciepło wodzie, a w pozostałe chronić przed jego utratą. Można też wodę przykryć folią przeźroczystą, lub oszklić zbiornik, a na jej powierzchni umieścić czarny absorber lub wyłożyć nim dno. Sam zbiornik można wykorzystać dodatkowo jako basen kąpielowy bądź do hodowli ryb. – To rozwiązanie również można było zastosować prawie wiek temu.

WIĘCEJ INF. NA TEMAT POZYSKIWANIA ŚR. FINANSOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ:
http://www.muratorplus.pl/biznes/programy-po mocowe/unia-europejska/europejska-unia-ekologiczna ,17352_29535.htm

http://www.ekoenergia.pl/index.php?id_art=33 9

http://www.portfel.pl/pl/ekologia/sec33

http://www.zb.eco.pl/inne/lokalne/w&k_c.htm

http://www.erecykling.pl/content/view/346/47 /

Licząc na pozytywną reakcję,
z poważaniem,
Piotr Kołodyński (wynalazca i redaktor)
[03.09.2008] 10:27
redaktor1966
Piotr Kołodyński W-wa 02.09.2008 r.
Skr. 904, 00-950 W-wa 1
Tel. 0 608 174 362
patentypiotrk@op.pl
wolnyswiat@wolnyswiat.pl

(www.wolnyswiat.pl )

PROEKOLOGICZNA INWESTYCJA /
ELEKTROWNIA WIATROWO-WODNA SZANOWNI PAŃSTWO
Zwracam się z propozycją - do Przedstawicieli banku, biura projektowego, Pomagających w pozyskaniu środków finansowych z Unii Europejskiej - zainwestowania / pomocy w pozyskaniu środków na inwestycję / zaprojektowania, a w perspektywie wybudowania najoptymalniejszego źródła energii elektrycznej, a mianowicie elektrowni wiatrowo-wodnej.

A TO PRZESŁANKI DO TEJ INWESTYCJI:
- obecne tzw. konwencjonalne źródła energii się kończą, i są coraz droższe;
- zatruwają środowisko i stąd przyczyniają do kolejnych wydatków i problemów.
- http://www.elektrownie-wiatrowe.org.pl/main_ faq.htm
Wyprodukowana przez 20-letni okres użytkowania ilość energii elektrycznej jest 80 razy większa niż całkowita ilość energii zużyta do wyprodukowania turbiny, jej eksploatacji oraz demontażu.
Zainstalowanie 1MW mocy wymaga nakładów na poziomie 1 miliona EURO
Można korzystać z kapitału własnego, kredytów komercyjnych w złotówkach, a także w innych walutach oraz oczywiście ze środków pomocowych, takich jak Ekofundusz i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Na podstawie dotychczasowego doświadczenia wiemy, że postawienie parku wiatrowego na terenach o ponadprzeciętnej średniej prędkości wiatru, w oparciu o dobrze zbudowaną inżynierię finansową oraz istniejące na rynku kontrakty na kupno energii, pozwala na osiągnięcie stopy zwrotu dla kapitału własnego po opodatkowaniu na poziomie od 17 do 20 %.
Zainwestowanie nawet drobnych sum w park wiatrowy, który przez 25 lat będzie działał i przynosił zyski może być formą oszczędzania na późniejszą emeryturę lub choćby długoterminową lokatą kapitału. Warto dodać, że jest to lokata kapitału o dużo większym oprocentowaniu niż oferują banki.
- http://www.hotmoney.pl/artykul/3046/1/ta-wys pa-ma-energie-w-100-ekologiczna.html
Warto dodać, że inwestycja w jedną turbinę zwraca się po około 7 latach. Wyjściem z tej sytuacji jest przestawienie się na odnawialne źródła energii (więcej inf. na ten temat znajduje się na mojej stronie internetowej: 4. ŹRÓDŁA ENERGII: http://www.wolnyswiat.pl/4h2.html ). A OTO TYTUŁOWY POMYSŁ TAKIEGO PROJEKTU
Efektywnym sposobem ekologicznego wytwarzania energii elektrycznej jest wykorzystanie pomp napędzanych wiatrem, które przepompowują wodę ze zbiornika niżej do wyżej położonego, z którego spuszcza się wodę przez turbinę wytwarzającą prąd (jak na rysunku obok). Dzięki takiemu rozwiązaniu wytwarza się prąd o potrzebnych parametrach (nie trzeba dodatkowych, drogich i skomplikowanych urządzeń), a w razie potrzeby nieprzerwanie (w przypadku braku wiatru wykorzystuje się zapas wody). By woda nie zamarzała zimą: zbiornik można przykrywać czarną folią, która będzie w dni słoneczne przekazywać ciepło wodzie, a w pozostałe chronić przed jego utratą. Można też wodę przykryć folią przeźroczystą, lub oszklić zbiornik, a na jej powierzchni umieścić czarny absorber lub wyłożyć nim dno. Sam zbiornik można wykorzystać dodatkowo jako basen kąpielowy bądź do hodowli ryb.
– To rozwiązanie również można było zastosować prawie wiek temu. Licząc na pozytywną reakcję,
z poważaniem,
Piotr Kołodyński (wynalazca i redaktor) WIĘCEJ INF. NA TEMAT POZYSKIWANIA ŚR. FINANSOWYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ:

http://www.portfel.pl/pl/ekologia/sec33
W Polsce istnieją obszary, gdzie energia wiatru może być wykorzystana i dla energetyki użyteczna. Obszary te szacuje się na około 40% powierzchni kraju przy założeniu kryterium opłacalności 1000 kWh/m2 w ciągu roku na wysokości 30 m nad powierzchnią gruntu w terenie o klasie szorstkości "0". Pierwszą, podstawową wielkością przybliżającą w dużym stopniu możliwość oceny warunków wiatrowych na danym obszarze - jest średnia roczna lub sezonowa prędkość wiatru. Należy podkreślić, że użyteczna dla potrzeb energetycznych jest prędkość wiatru co najmniej 4 m/s. Wyróżniającymi się rejonami kraju o wzmożonych prędkościach wiatru są: - Pobrzeże Słowińskie i Kaszubskie, - Suwalszczyzna, - cała prawie nizinna część Polski z udziałem prędkości na Mazowszu i w środkowej części Pojezierza Wielkopolskiego, - Beskid Śląski i Żywiecki, - dolina Sanu od granic państwa po Sandomierz. W rejonach tych, średnie roczne prędkości wiatru przekraczają 4m/s a w rejonie wybrzeża nawet 6m/s.

OBSZAR NASZEJ DZIAŁALNOŚCI OBEJMUJE:
Wdrażanie ISO
Oferujemy kompleksowe wspieranie przedsiębiorstw w zakresie wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania zgodnych z wymogami norm ISO i zasad HACCP.
Ocena ekonomiczna
Nasi specjaliści ocenią opłacalność ekonomiczną planowanej inwestycji. Pomogą wybrać optymalne rozwiązania dla portfela inwestora. Doradzą także w wyborze najbardziej opłacalnych technologii z punktu widzenia ekonomicznego i aspektów środowiskowych.
Pozyskiwanie źródeł finansowania inwestycji ekologicznych
Wykwalifikowana i doświadczona kadra oraz specjaliści ds. funduszy unijnych zapewniają wszec
[03.09.2008] 10:31
redaktor1966
acowywaniu, wdrażaniu oraz rozliczaniu projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw, autorka kilkudziesięciu skutecznych aplikacji w ramach takich programów jak m.in. Phare, SPO WKP, SPO RZL, ZPORR;
* Autorka wielu uznanych publikacji z zakresu pozyskiwania funduszy UE oraz makroekonomii.
e-mail: m.grajewska@portfel.pl

Zakładanie firm
Karol Kirjaka / Notka biograficzna:
* Magister ekonomii. Aktualnie, doktorant Uniwersytetu w Białymstoku. Auditor wiodący Systemu Zarządzania Jakością. Skuteczny doradca przy pozyskiwaniu funduszy europejskich. Działacz akademicki. Autor kilkunastu publikacji naukowych;
* Trener i uczestnik wielu szkoleń, konferencji i seminariów na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim;
* Przygodę z biznesem rozpoczął już w szkole średniej, co aktualnie procentuje dużym bagażem doświadczeń;
* Aktywista i działacz społeczny z ramienia NGO, z którymi współpraca wyniosła go na stanowiska zarządcze;
* Proklamator wielu rozwiązań instytucjonalnych i finansowych w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego;
e-mail: k.kirjaka@portfel.pl

Tworzenie biznesplanów
Aleksander Tołłoczko / Notka biograficzna:
* Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (Szkoły Głównej Handlowej) w Warszawie; były stypendysta The Ohio State University; doktorant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
* Od 1991 roku doradca w dziedzinie finansów, zarządzania i marketingu, specjalista w zakresie planowania biznesu oraz funduszy europejskich; doświadczenia menedżerskie w przedsiębiorstwach branży produkcyjnej i handlowej;
e-mail: a.toloczko@portfel.pl
-------------------------------------------------------- -----------

http://www.muratorplus.pl/biznes/programy-po mocowe/unia-europejska/europejska-unia-ekologiczna ,17352_29535.htm

http://www.ekoenergia.pl/index.php?id_art=33 9

http://www.erecykling.pl/content/view/346/47 /
-------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- FIRMY KONSULTINGOWE:

http://www.proeko.pl/
Szanowni Państwo
Jesteśmy z Państwem ponad 14 lat, poczuwając się do wspólnej odpowiedzialności za środowisko naturalne, w którym żyjemy i które zostawimy przyszłym pokoleniom.
Dynamiczne zmiany zachodzące w Polsce: postęp cywilizacyjny, transformacja ekonomiczna i gospodarcza, rozwój urbanistyczny muszą łączyć się harmonijnie z potrzebami ochrony środowiska.
Wspólny cel - czyste środowisko - stanowi ważny aspekt procesu jednoczenie się Europy. Jego osiągnięcie wymaga konkretnych działań na rzecz zachowania równowagi pomiędzy działalnością człowieka a jego naturalnym otoczeniem.
Jako polska firma konsultingowa oferujemy naszą pomoc w rozwiązaniu wszystkich potrzeb i problemów ochrony środowiska zakładu przemysłowego, gminy, powiatu, regionu, sektora gospodarczego.
Zajmujemy się m.in. przygotowaniem inwestycji i procedur ochrony środowiska a w szczególności opracowaniem:
Dokumentów finansowych do funduszy Unii Europejskiej,
Dokumentów przetargowych w standardzie FIDIC,
Dokumentacji i wniosków o pozwolenie zintegrowane na korzystanie ze środowiska,
Programów i przeglądów ochrony środowiska.

Nasza firma, wychodząc naprzeciw aktualnym wyzwaniom rynku, pragnie ułatwić swoim Klientom poruszanie się w gąszczu przepisów prawa, wybór najlepszych technologii i najkorzystniejszych wariantów finansowania inwestycji.
Zadowolenie naszych Klientów jest dla nas celem nadrzędnym.
Bronisław Kamiński
Prezes Zarządu

PROEKO Sp. z o.o.
ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa
tel.: (0 prefix 22) 827 59 00, fax.: (0 prefix 22) 827 58 57
zarzad@proeko.pl
-------------------------------------------------------- ------------- http://www.eurocertus.com/
EuroCertus jest zorientowaną na rezultaty firmą konsultingową, specjalizującą się w pozyskiwaniu funduszy europejskich oraz obsłudze inwestycji na rynku polskim i ukraińskim, budującą swój wizerunek oparty na wysokiej skuteczności, profesjonalizmie, indywidualnym podejściu do potrzeb Klienta oraz europejskim zasięgu działania. Nasze zaangażowanie w każdy projekt w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem czyni z nas wiarygodnego oraz godnego zaufania partnera.

Założyciele spółki od lat są zaangażowani w proces aplikowania o fundusze unijne. Naszym mocnym atutem jest zespół specjalistów, mający wieloletnie doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej, zdobyte w różnych instytucjach, znanych i cenionych na rynku usług doradczych oraz konsultingowych. Współpracujemy ze specjalistami z wielu dziedzin gospodarki, instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi.

Dotacje z Unii Europejskiej
EuroCertus oferuje Państwu usługi doradcze oraz kompleksową pomoc w procesie ubiegania się o dotacje unijne, przeprowadzimy Państwa przez wszystkie etapy procesu ubiegania się o dofinansowanie. Naszym celem jest odciążenie przyszłych beneficjentów w procedurze pozyskania funduszy unijnych poprzez profesjonalną i kompleksową obsługę na każdym etapie procedury aplikacyjnej – od pomysłu na dotację po jej rozliczenie końcowe.
[03.09.2008] 10:32
redaktor1966
Usługi świadczone przez EuroCertus związane z pozyskaniem dotacji:
poznanie Klienta oraz jego potrzeb inwestycyjnych,
analizę możliwości aplikowania o fundusze unijne oraz dobór optymalnego programu pomocowego,
dokonanie wstępnej oceny merytorycznej projektu,
optymalizację szans uzyskania dofinansowania - doradztwo w zakresie dopasowania i modyfikacji inwestycji pod kątem obowiązujących kryteriów wyboru projektów;
opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz pomoc w skompletowaniu pozostałych niezbędnych załączników,
pomoc w pozyskaniu i doborze źródeł finansowania projektu: kredyt/leasing
złożenie dokumentacji we właściwej Instytucji,
monitoring procesu oceny wniosków,
pomoc na etapie podpisania umowy dotacji.

EuroCertus udziela gwarancji pozytywnej oceny formalnej przygotowanej przez siebie dokumentacji !

Oferta specjalna!
EuroCertus prowadzi konsultacje dla przedsiębiorców samodzielnie przygotowujących dokumentację aplikacyjną. Przedmiotem konsultacji jest weryfikacja sporządzonej przez Państwa dokumentacji pod względem formalnym i merytorycznym.
Zadzwoń i umów się na konsultacje tel. +48 71/78 59 653,
lub mailem: dotacje@eurocertus.com

EuroCertus sp. z o.o.
Centrum Prawnicze Platon
ul. Krupnicza 13 lok. 201, 50 - 075 Wrocław

Biuro
tel/fax: +48 71/78 59 650

Dział Obsługi Klienta
tel. +48 71/78 59 653

ADRESY E-MAIL:
Biuro: biuro@eurocertus.com
Dział Dotacji: dotacje@eurocertus.com
Dział Finansowy: finanse@eurocertus.com
Dział AEO: aeokonsultacje@eurocertus.com
Dział Prawny: prawokonsultacje@eurocertus.com
Dział Szkoleń: szkolenia@eurocertus.com
Współpraca: wspolpraca@eurocertus.com
-------------------------------------------------------- ---------- http://www.contract-consulting.pl/
Witamy na stronie firmy Contract Consulting,
Jesteśmy dynamiczną firmą konsultingową, która specjalizuje się w kompleksowym pozyskiwaniu funduszy europejskich dla przedsiębiorstw i samorządów. Od lat zajmujemy czołowe miejsca w rankingach firm konsultingowych.
Dla naszych Klientów pozyskaliśmy już ponad 170 mln PLN.
Wykonaliśmy ponad 40 studiów wykonalności na potrzeby samorządów starających się o dofinansowanie z funduszy UE.
Sporządziliśmy ponad 30 wniosków aplikacyjnych wraz z biznes planami i innymi załącznikami dla przedsiębiorstw ubiegających się o dotacje unijne.
Mamy na swoim koncie obsługę kilkudziesięciu prestiżowych inwestycji, w ramach których wykonaliśmy liczne ekspertyzy, analizy, biznes plany, czy raporty oddziaływania na środowisko.
Fachowe i rzetelne podejście do wszelkich zagadnień gwarantuje wysoką jakość wykonywanych przez nas usług.
Zapraszamy do współpracy

Contract Consulting Spółka z o.o.
Adres: ul. Rakowicka 30/2, 31-521 Kraków
Telefony:
Sekretariat (centrala): tel: (12) 413 33 99, fax: (12) 413 02 98
Dotacje unijne dla Przedsiębiorstw: tel: (12) 413 33 99 (centrala)
Kontakty email:
Biuro: biuro@contract-consulting.pl
Dotacje UE: msp@contract-consulting.pl
Oferty: marketing@contract-consulting.pl
Oferty współpracy: praca@contract-consulting.pl
Szkolenia: szkolenia@contract-consulting.pl
-------------------------------------------------------- ----

http://www.dotacje.net/
Świadczymy usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji zarówno z funduszy Unii Europejskiej jak i ze źródeł krajowych.
Współpracujemy ze specjalistami najwyższej klasy. Możemy dzięki temu zaoferować produkt o najwyższych standardach jakościowych po konkurencyjnych cenach.

FIRMA KONSULTINGOWA
RADOSŁAW SZUMSKI
tel. 0 501 780 646
(061) 847 90 87
fax: (061) 861 81 37
e-mail: biuro@dotacje.net
-------------------------------------- http://katalog.pf.pl/Konsultingowe-firmy-G13 B895P0R20C-m12.html [adresy setek firm] [Adres - trzeba wkleić w okno wyszukiwarki - do mojej ulotki w tej sprawie (z rysunkiem) wersji w HTML: http://forum.faktyimity.pl
[03.09.2008] 10:39
redaktor1966
[Adres - trzeba wkleić w okno wyszukiwarki - do mojej ulotki w tej sprawie (z rysunkiem) wersji w HTML: http://forum.faktyimity.pl/index.php?t=getfi le&id=2433&rid=2050 ]
[18.09.2019] 11:47
[05.09.2008] 23:14
Milczący Bob
[07.09.2008] 20:25
redaktor1966
Tzw. energetyka jądrowa nie ma podstaw ekonomiczno-ekologicznych, a jedynie polityczno-biznesowe...
http://www.wolnyswiat.pl/4h2.html
[07.04.2009] 15:09
redaktor1966
www.o2.pl | Poniedziałek [06.04.2009, 20:23] 1 źródło
Ziemia broni się przed globalnym ociepleniem
Przez większą ilość CO2 rośliny rosną szybciej.
Fenomen odkryto w różnych miejscach świata. Szybciej rosną i wilgotne lasy równikowe i cukrowe buraki w Wielkiej Brytanii.
Dosłownie nasiąkają tonami dwutlenku węgla, które ludzie wypuszczają do atmosfery. Gdyby nie ten fakt, ocieplenie klimatu odbywałoby się szybciej - informuje "The Daily Telegraph".
Od 1750 roku ilość cząsteczek dwutlenku węgla w powietrzu wzrosła z 278 do 380 ppm (cząsteczki na milion). Rośliny wchłaniają CO2 z powietrza, by po wpływem słońca zamieniać go na proteiny i cukry.
Prowadzone przez Uniwersytet w Leeds badania, opublikowane w piśmie "Nature", polegały m.in. na zmierzeniu 70 tysięcy drzew w 10 afrykańskich krajach i porównaniu wyników z tymi otrzymanymi w takim samym badaniu 40 lat wcześniej. Okazało się, że każdy hektar afrykańskiego lasu wchłania 600 kg CO2 więcej niż w latach 60. - donosi gazeta.
Przekładając te wyniki na większą skalę, tropikalne lasy deszczowe powinny likwidować z atmosfery 5 miliardów ton dwutlenku węgla rocznie. Po przeprowadzeniu podobnych doświadczeń na zbożach ustalono, że podnoszący się poziom CO2 przyśpieszał ich wzrost
o 13 procent. JS

ODWLEKANIE ZAGŁADY JEST NIEMORALNE!!!...
Trzeba więc kontynuować:
[07.04.2009] 15:10
redaktor1966
„NEWSWEEK” 09.02.2003 r. NIEBEZPIECZNE ŻNIWA
(...) Ekologów bardziej niepokoi trzebienie lasów tropikalnych południowo-wschodniej Azji, nazywanych – ze względu na zróżnicowanie tamtejszej flory i fauny – płucami ziemi. Nizinne obszary leśne Indonezji ulegają systematycznej degradacji na skutek niszczycielskiej działalności „gangów”, złożonych ze skorumpowanych oficerów wojska, potentatów przemysłu drzewnego i przedstawicieli międzynarodowych korporacji. Przy obecnym tempie wyrębu lasy na Sumatrze znikną z powierzchni ziemi do 2005 r., a w Kalimantanie (prowincji Borneo) do 2010 r. (...)
Około 40 proc. drewna sprowadzanego do Chin pochodzi z nielegalnego wyrębu.
Brook Larmer, Alexandra A. Seno

„PRZEGLĄD” 20.12.2005 r. AGONIA AMAZONII
(...) Zdaniem ekspertów, jeśli wylesieniu ulegnie 40% zielonych płuc Ziemi, nic już nie powstrzyma procesu stepowienia. Wtedy dżungli amazońskiej nie uda się uratować. Konsekwencje dla klimatu planety okażą się katastrofalne. (...)
Marek Karolkiewicz

„WPROST’ nr 8, 26.02.2006 r. ŚMIERĆ W BŁOCIE
Zaledwie 57 osób z około dwóch tysięcy udało się uratować spod lawiny błotnej, która zeszła na wioskę na filipińskiej wyspie Layte... zabitych może być znacznie więcej... Eksperci twierdzą, że do katastrofy mogło doprowadzić nielegalne wycinanie lasów... Niemal identyczne tragedie wydarzyły się w 2004 r. (1500 ofiar) i pod koniec 2003 r. (160 ofiar). W 1991 r. również na wyspie Layte pod lawiną błota zginęło ponad 5 tys. osób. (AJ)
[23.01.2010] 14:26
redaktor1966
Ekologiczne i efektywne wysyłanie obiektów w kosmos DO EUROPEJSKIEJ I AMERYKAŃSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

Pojawił się ostatnio news w Internecie, o kolejnym projekcie wystrzeliwania obiektów w kosmos/nadawania im wstępnej prędkości w tym celu:

www.o2.pl /www.sfora.pl | Poniedziałek [18.01.2010, 20:40]
OTO DZIAŁO, KTÓRE WYSTRZELI ŁADUNKI NA ORBITĘ (WIDEO)
Lufa ma mieć półtora kilometra długości.
Dzięki temu koszt wysłania kilograma ładunku na orbitę spadnie z 2,3 tys. dolarów do około 130 dolarów - donosi physorg.com.
Pomysłodawcą jest fizyk, John Hunter. Bazuje on na własnych doświadczeniach sprzed lat, gdy zbudowano działające działo długości 130 metrów.
Nowa wersja miałaby napędzać ładunek na zasadzie rozprężania się podgrzanego i skompresowanego wodoru. Po wystrzale włączyć się mają małe silniki rakietowe - dodaje serwis.
Według Huntera ładunek o wadze 450 kg byłby w stanie rozpędzić do prędkości 6 km/s.
Olbrzymie przeciążenie wykluczałoby podróżowanie tą metodą ludzi. Wystrzelone tą metodą ciało skurczyłoby się dwukrotnie - tłumaczy naukowiec.
Podróż przez atmosferę trwałaby 100 sekund. | JS A oto moja propozycja (plik w załączniku): http://www.lagata.pl/Ekologiczne-efektywne-w ysylanie-obiektow-kosmos-t13180.html 5. RÓŻNE PROPOZYCJE, CIEKAWOSTKI TECHNICZNE, ARTYKUŁY
http://www.wolnyswiat.pl/5.html
[25.01.2010] 19:33
redaktor1966
Ekologiczne i efektywne wysyłanie obiektów w kosmos/nadawanie im wstępnej prędkości (plik w załączniku):
http://nakazdytemat.pl/topics134/wysylanie-o biektow-w-kosmos-vt5669.htm
[24.08.2010] 15:52
Dla amatorów OZE
Polecam wziąść udział w jakimś np. projekcie w ramach platformy BOINC typu - http://cleanenergy.harvard.edu/ i szukać tańszych i wydajniejszych paneli słonecznych razem z naukowacami polecam
[08.11.2010] 12:26
GLOBALSOLAR
Zapraszamy serdecznie do zakupów:
www.globalsolar.pl Energia Odnawialna pod jednym adresemWWW...
Baterie słoneczne, kolektory, systemy off i on grid, złączki, akumlatory, obrotnice itp.
[09.11.2010] 10:51
parawiroza
Proszę o pomoc w ujawnianiu nierzetelnych firm wykonawczych z dziedziny OZE. Mój typ, to Ekoenergia z Wielkiej Wsi koło Szadka pod Łodzią, któa naraziła znajomego inwestora na gigantyczne straty sięgające milionów złotych z uwagi na montaż niedziałających podzespołów, czego nie może w żaden sposób tłumaczyć to, że sprzęt był już używany na zachodzie!
[14.11.2010] 18:02
Eve lina
parawiroza - z przykrością, ale niestety muszę przyznać Ci rację. Wspomniany przez Ciebie wykonawca postawił sprzęt używany, ze sporym opóźnieniem, a w dodatku z wadliwymi podzespołami, więc koniec końców urządzenia te są bezużyteczne.
[17.11.2010] 12:01
parawiroza
Eve lina (10.11.14 18:02):
parawiroza - z przykrością, ale niestety muszę przyznać Ci rację. Wspomniany przez Ciebie wykonawca postawił sprzęt używany, ze sporym opóźnieniem, a w dodatku z wadliwymi podzespołami, więc koniec końców urządzenia te są bezużyteczne.

ponoc jest juz troche niezadowolonych, ktorzy zaczynaja myslec jak tu formalnie odzyskac pieniadze. zobaczymy co z tego wyjdzie.
[20.11.2010] 19:03
Dla miłośników OZE
Polecam zainteresować się projektem na platformie BOINC:
http://www.boincatpoland.org/wiki/The_Clean_ Energy_Project gdzie możemy pomóc naukowcom z Harvardu szukać lepszych materiałów do budowania tańszych i wydajniejszych paneli słonecznych. Udostępniamy tylko moc naszego procesora, co w połączeniu z ludżmi ( a raczej ich komputerami) z całego świata daje naukowcom swoisty superkomputer. Polecam tym którzy są miłośnikami OZE jak i tym, którzy chcą mieć wpływ na to, aby zmienić świat na lepsze pozdrawiam
[20.11.2010] 22:40
totar
Odnawialne źródła energii to wspaniała sprawa ale może warto równocześnie promować logiczne i oszczędne zużycie uzyskanej energii?
[24.11.2010] 12:57
IZA22
To jest bardzo fajny temat który powinien być coraz częściej poruszany
- prezentacje multimedialne - http://prezentacjemultimedialne.bblog.pl
[30.01.2011] 21:45
Michas81
Pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł to jeden krok. Drugim jest nauka racjonalne korzystanie z niej. Wiele osób nie dba o energię. Chyba, że chcąc minimalizować wysokość rachunków. Warto dbać o zatrzymanie energii wewnątrz domu:
http://www.zatrzymajenergie.pl/
[29.06.2011] 12:30
Melisanda
Zachęcam do przeczytania raportu, jaki na temat zastąpienia energii ze źródeł kopalnych i jądrowej energią odnawialną przygotował Fiten Solar Team, ekipa która korzysta z napędu na baterie słoneczne w łódce regatowej. Poparty jest ciekawymi danymi i opiniami ekspertów od energetyki jądrowej i odnawialnej.
Można go przeczytać na stronie internetowej:
http://fitensolartea...la_prasy?page=4 Został też opublikowany m.in. przez portal e-gospodarka.pl:
http://www.egospodar...owy ,1,56,1.html Pozdrawiam
Anna
[29.06.2011] 14:33
RixoN
niestety technologie odnawialne sa jeszcze bardzo drogie , jest ich mnostwo i kiedys beda zaspokajac 100% ludzki potrzeb jednak dopuki wielkie koncerny dostaja wielkie pieniadze za paliwa kopalne ta sytuacja sie nie zmieni --www.iangroup.net - Biura Nieruchomości Rzeszów, Mieszkania Rzeszów, Domy Rzeszów, Działki Rzeszów, Nieruchomości Podkarpacie
[30.06.2011] 14:34
KamilZOE
Dla miłośników OZE (10.11.20 19:03):
Polecam zainteresować się projektem na platformie BOINC:
http://www.boincatpoland.org/wiki/The_Clean_ Energy_Project gdzie możemy pomóc naukowcom z Harvardu szukać lepszych materiałów do budowania tańszych i wydajniejszych paneli słonecznych. Udostępniamy tylko moc naszego procesora, co w połączeniu z ludżmi ( a raczej ich komputerami) z całego świata daje naukowcom swoisty superkomputer. Polecam tym którzy są miłośnikami OZE jak i tym, którzy chcą mieć wpływ na to, aby zmienić świat na lepsze pozdrawiam
Tutaj też piszą o tym projekcie: http://pomoc.kz1.pl/index.php?page=bprojekty To jest właśnie to. Jakby udało sie naukowcom zwiększyć wydajność paneli słonecznych do jakiś 50 % to myślę że możnaby sobie darować ropę, gaz, węgiel itp...
[17.07.2011] 09:40
waserx
Każdy może teraz zainstalować sobie takie kolektory - są dość drogie ale jeśli ktoś jest ekologistą zielonym to nabędzie takie wyposarzenie - gorzej z ekologistami czarnymi i szarymi http://www.tester.vot.pl/?p=510 http://www.tester.vot.pl
[21.07.2011] 16:48
tyrello
widzieliście ile w Czechach jest pól z kolektorami? ekologicznie C-zero http://www.citroen.pl/citroen-c-zero/
[13.09.2011] 11:48
Bio Alians
Szanowni Państwo, W związku z ogłoszeniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) naboru wniosków o przyznanie pomocy z działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", zapraszam do odwiedzenia strony internetowej: http://bioalians.pl/mikrobiogazownie.html Jeżeli mają Państwo jakieś pytania odnośnie mikrobiogazowni, substratów, mocy itd.
Bardzo proszę o kontakt na adres mailowy: bioalians@bioalians.pl lub telefonicznie:
22 201 9039 Zachęcam również do korzystania z newslettera na stronie
[09.11.2011] 17:49
t.mejer
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współinwestowaniem w elektrownie wiatrowe to proszę o kontakt na e-mail (t.mejer@aurongroup.pl).
[23.02.2012] 12:42
michał121212
http://www.silowniewiatrowe.ugu.pl/
[29.02.2012] 21:05
majolinda
ja znalazłam bardzo ciekawy blog o energii odnawialnej . odnawialnecieplo.pl ma bardzo ciekawe artykuły i fajnie się go czyta.
[27.07.2012] 14:58
SwiezakOZE
Działasz w branży Odnawialnych Źródeł Energii? Być może zainteresuje cię ten serwis: http://GieldaOZE.pl
[05.08.2012] 23:44
tarantin833
majolinda (12.02.29 21:05):
ja znalazłam bardzo ciekawy blog o energii odnawialnej . odnawialnecieplo.pl ma bardzo ciekawe artykuły i fajnie się go czyta.

dzięki za cynk ekologicznie C-zero http://www.citroen.pl/citroen-c-zero/

    1 2 3
 » Odpowiedz na ten temat