o2.pl forum.o2.pl
poczta.o2.pl
E-mail 20GB
Pudelek.pl - plotki, zdjęcia, sensacje
Pudelek
Wrzuta.pl - video, muzyka, mp3
Wideo+mp3
  Strona główna» forum Ziemia - zasoby, ekologia, ludność
 » Odpowiedz na ten temat

GLOBALIZACJA ! ! !

[10.01.2008] 22:30
WWW.GLOBALIZACJA.PL
Ekonomiści Banku Światowego na nowo definiują naszą rzeczywistość!

Wreszcie jakieś dobre wieści! Ekonomiści Banku Światowego przyznają, że zbyt pesymistycznie wyrażali się na temat korzyści płynących z globalizacji.

Tak w skrócie można podsumować wnioski z corocznego raportu na temat globalnych perspektyw ekonomicznych. Opublikowany we wtorek raport BŚ koncentruje się na postępie technologicznym w krajach rozwijających się.

Ekonomiści BŚ piszą w nim: "Technologia" może oznaczać cokolwiek, od fabryki chipów Intela po elektryfikację wsi, poprawę warunków sanitarnych, a nawet stworzenie firmy.

Do czego to sprowadza się w praktyce? - do poprawy warunków życia. Idąc dalej tym tropem: choć chińscy i indyjscy naukowcy świetnie radzą sobie w Stanach Zjednoczonych, w krajach rozwijających się liczba prawdziwych innowacji jest raczej niewielka.

To, co odgrywa kluczową rolę to sposób w jaki rozprzestrzenia się technologia. Choć biedne kraje znacznie ustępują pod względem postępu technologicznego państwom uprzemysłowionym, to luka ta zaczyna się zmniejszać.

Pewna otwartość, np. na handel, zagraniczne inwestycje i migrację, dla krajów biednych oznacza szybki transfer technologii.

W raporcie dość dużo miejsca poświęcono na rozważania odnośnie konserwatywnego podejścia odnośnie stopnia, w jakim zagraniczna wymiana handlowa i inwestycje wpływa na gospodarkę. Obecne są także głosy, że dynamiczna perspektywa jest raczej argumentem za, niż przeciw globalizacji, choć proces ten musi być wspomagany dodatkowymi bodźcami.

Biedniejsze kraje nie mogą bez ograniczeń chłonąć idei ze świata uprzemysłowionego, zaś ograniczenia te powodowane są przez czynniki od dawna znane: niski poziom edukacji, rozpadającą się infrastrukturę, słaby rząd i rozbudowane na ogromną skalę uregulowania dotyczące biznesu.

Na świcie obserwuje się niepokojące zjawisko powodujące ograniczenie swobodnego przepływu know-how.
Źródło: Raport Banku Światowego o globalizacji

Autorzy raportu zauważają, że jedną z podstawowych przeszkód na drodze do poprawy warunków życia ubogich jest powolne tempo przenikania technologii z obszarów miejskich do wiejskich. Twierdzą, że proces ten może ulec przyspieszeniu, ale - co potwierdzają dane ze wszystkich kontynentów - wszelkie dane statystyczne sugerują, że wielkie miasta są dziś bardziej dominujące, niż kiedykolwiek.

Rady Banku Światowego: niektóre są znane od dawna, np. polityka elektryfikacji wsi i budowy sieci transportowych, inne - bardziej nietypowe - to np. ekspansja technologiczna w uboższych regionach.

Źródło: dziennik ''Financial Times''. s

s OBYWATELE! WłąCZCIE SIę W ZASZCZYTNE SPOłECZNE DZIEłO JAKIM JEST BUDOWA I UMACNIANIE KAPITALIZMU, INDUSTRIALIZACJI, SZLACHETNEJ URBANIZACJI ORAZ GLOBALIZACJI NA CAłYM śWIECIE.
KU POPRAWIE BYTU, LEPSZYM CZASOM I BOGACTWU.
OD TOKIO PO DORZECZA AMAZONKI.
GLOBALIZACJA! b Dzięki globalizacji (umowy GATT) staje się możliwe zmniejszenie pauperyzacji społeczeństw państw ubogich. Czego efektem jest to, że same mogą być podmiotem polityki międzynarodowej, jako uczestnik, a nie jak do tej pory petent proszący o jałmużnę. Globalizacja może prowadzić do rozwoju nowych form rządów oraz rozszerzenia demokracji na wszystkie państwa świata, a w rezultacie - do powstania nowego pokojowego systemu światowego.
[26.01.2008] 14:03
dsdsds
Ta globalizacja też ma swoje zalety podobno
tylko jakie ? .... ..........
http://www.wedkarstwo.npr.com.pl/
[11.01.2019] 09:55
aagaa12345
Elon Musk w Chinach oficjalnie rozpoczyna budowę gigafactory. Tutaj ciekawy artykuł na ten temat:
https://www.chinskiraport.pl/blog/elon-musk- w-chinach-buduje-gigafactory/
[08.03.2019] 08:32
aagaa12345
Coraz więcej Chin otwiera swoje oddziały w Polsce. W tym artykule można sprawdzić jakie chińskie firmy są w Polsce:
https://pchig.pl/blog/chinskie-firmy-w-polsc e/
[18.03.2019] 10:53
Helpful
Ciekawy mini poradnik dla osób handlujących na Allegro.
Sporo praktycznych porad, jak zwiększyć sprzedaż na tej platformie aukcyjnej.
https://www.youtube.com/watch?v=HCYoZFBYf2U& amp ;t=1s
Więcej szczegółów w odnośnikach pod filmikiem na YouTube.
[08.12.2019] 11:00
[19.04.2019] 08:34
kikoooo
Tencent to powstała w Chinach korporacja międzynarodowa. Zajmuje czołową pozycję w świecie nowych technologii. Tutaj można przeczytać więcej na temat firmy Tencent:
https://www.chinskiraport.pl/blog/tencent-na jwieksza-spolka-w-azji/
[10.05.2019] 09:54
huuuli
Dokument EUR 1 odgrywa bardzo ważną rolę w transakcjach międzynarodowych. Tutaj wszystkie potrzebne informacje na temat tego dokumentu:
https://www.shiphub.pl/dokument-eur-1/
[24.05.2019] 14:39
quakee
Coraz więcej polskich firm decyduje się na import towarów z poza UE. Tutaj więcej informacji na temat odprawy fiskalnej za granicą:
https://www.chinskiraport.pl/blog/odprawa-fi skalna/
[31.05.2019] 08:40
kruaga
Wojna handlowa pomiędzy USA i Chinami wciąż trwa. Konflikt nabiera na sile. Tutaj można przeczytać o nowych decyzjach Donalda Trumpa i reakcji Chin na to:
https://www.chinskiraport.pl/blog/ciag-dalsz y-wojny-handlowej-usa-chiny/
[26.07.2019] 09:38
jouuy
Chińczycy i Nowy Jedwabny Szlak pełnią ważną rolę w nowym podejściu do globalizacji. Przeczytaj więcej o globalizacji 4.0 tutaj:
https://www.shiphub.pl/nowy-jedwabny-szlak-g lobalizacja-4-0/
[23.09.2019] 12:56
ulllu
Każdy przedsiębiorca, który importuje powinien posiadać numer EORI. Jeśli chcesz sprawdzić czym dokładnie jest, jak go uzyskać i jak dokonać rejestracji przeczytaj poniższy artykuł:
https://pchig.pl/blog/eori/
[27.09.2019] 11:03
Darud
mnie przeraża
[08.11.2019] 14:26
huhij
4 listopada 2019 r. w Bangkoku zebrali się przedstawiciele kilkunastu państw Indo-Pacyfiku skłonnych do podpisania wszechstronnej umowy handlowej. Umowa ta to RCEP Wszechstronne Regionalne Partnerstwo Gospodarcze. Sprawdź, jakie znaczenie gospodarcze niesie za sobą.
https://www.chinskiraport.pl/blog/pakt-rcep/

 » Odpowiedz na ten temat