o2.pl forum.o2.pl
poczta.o2.pl
E-mail 20GB
Pudelek.pl - plotki, zdjęcia, sensacje
Pudelek
Wrzuta.pl - video, muzyka, mp3
Wideo+mp3
Login: @o2.pl Hasło:
  Strona główna» forum Pomoc i porady
 » Odpowiedz na ten temat

Czy ktoś mógólby przetłumaczyć mi to z angielskiego na polski?

[01.01.2008] 23:21
daria15055
Byłabym bardzo wdzięczna, mi zajmie to ze 4h a komuś kto sie na tym zna 10 minutek...prosze o pomoc

TEXT:

Halloween, or Hallowe'en, is a holiday celebrated on the night of October 31. Traditional activities include trick-or-treating, bonfires, costume parties, visiting "haunted houses" and carving jack-o-lanterns. The term Halloween (and its alternative rendering Hallowe'en) is shortened from All-hallow-even, as it is the eve of "All Hallows' Day",[1] which is now also known as All Saints' Day. Irish and Scottish immigrants carried versions of the tradition to North America in the nineteenth century. Other western countries embraced the holiday in the late twentieth century. Halloween is now celebrated in several parts of the Western world, most commonly in Ireland, the United States, Canada, Puerto Rico and the United Kingdom and occasionally in parts of Australia, New Zealand. The modern holiday of Halloween may have its origins in the ancient Celtic festival known as Samhain (pronounced from the Old Irish samain). The festival of Samhain is a celebration of the end of the harvest season in Gaelic culture, and is sometimes erroneously regarded as the "Celtic New Year". Traditionally, the festival was a time used by the ancient pagans to take stock of supplies and slaughter livestock for winter stores. The ancient Gaels believed that on October 31, the boundaries between the worlds of the living and the dead overlapped and the deceased would come back to life and cause havoc such as sickness or damaged crops. The festivals would frequently involve bonfires, where the bones of slaughtered livestock were thrown. Costumes and masks were also worn at the festivals in an attempt to mimic the evil spirits or placate them. When the Romans occupied Celtic territory, several Roman traditions were also incorporated into the festivals. Feralia, a day celebrated in late October by the Romans for the passing of the dead as well as a festival which celebrated the Roman Goddess Pomona, the goddess of fruit were incorporated into the celebrations. The symbol of Pomona was an apple, which is a proposed origin for the tradition of bobbing for apples on Halloween Dziekiuję z góry za pomoc darunia

   (Zgłoś do usunięcia)
IP i czas połączenia logowane.
[02.01.2008] 17:04
daria15055
no prossze darunia

   (Odpowiedz cytując)    (Link do tej wypowiedzi)    (Zgłoś do usunięcia)
IP i czas połączenia logowane. [11965384]
[03.01.2008] 13:32
santamamria
Halloween, albo Halloween, wakacje są świętowane na nocy października 31. Tradycyjne działalności zawiera sztuczkę - albo - pertraktując, ogniska, przyjęcia stroju, przyjezdne "nawiedzone domy" i rzeźbiąc lewarek - och - latarnie. Okres Halloween (i jego alternatywne wykonanie Halloween) jest skrócony od Wszystkiego - podnoszą raban - nawet, ponieważ to jest wigilia "Wszystko Święci Dzień",[1] który teraz też jest znany Dzień jako Wszystkich Świętych. Irlandczycy i szkoccy imigranci nosiły wersje tradycji do Północy Ameryka w dziewiętnasty wieku. Inne zachodnie kraje objęły wakacje w późny dwudziesty wiek. Halloween teraz jest świętowany w kilku częściach Zachodniego świata, najzwyklej w Irlandii, Zjednoczonych Stanach, Kanadzie, Puerto Rico i Zjednoczonym Królestwie i czasami w częściach Australii, Nowej Zelandii.

Nowoczesne wakacje Halloween mogą mieć jego początki w starożytnym celtyckim festiwalu znanym jako Samhain (ogłosił od Starego irlandzkiego samain). Festiwal Samhain jest świętowaniem końca sezonu żniwa w celtyckiej kulturze i czasami błędnie jest dotyczony jako "celtycki Nowy Rok". Tradycyjnie, festiwal był czasem użytym przez starożytnych pogan, by wziąć towar zapasy i rzeź żywego inwentarza dla sklepów zimy. Starożytni górale szkoccy sądzili, że na października 31, granic między światami życia i umarły zaszedł jedno na drugie i nieboszczyk wraca do życie i powoduje zamieszanie takie jak choroba albo uszkodzone zbiory. Festiwale często włączyłyby ogniska, gdzie kości ubitego żywego inwentarza zostały rzucone. Stroje i maski też zostały noszone w festiwalach w próbie, by naśladować złe duchy albo złagodzić ich. Kiedy Rzymianie zajęli celtycki teren, kilka rzymskich tradycji też zostało wcielone do festiwali. Feralia, dzień świętował w późnym październiku przez Rzymian dla przejazdu umarły jak również festiwal, który świętował rzymską Boginię Pomona, bogini owoców został wcielony do świętowań. Symbol Pomona był jabłkiem, które jest proponowany początek dla tradycji huśtania dla jabłek na Halloween

   (Odpowiedz cytując)    (Link do tej wypowiedzi)    (Zgłoś do usunięcia)
IP i czas połączenia logowane. [11970773]
[03.01.2008] 17:00
daria15055
rany dzieki ci wielkie jakbym kiedys mogla sluzyc pomoca jakaś mp3-ką albo coś to mów naprawdę WIELKIE DZIEKI ;> darunia

   (Odpowiedz cytując)    (Link do tej wypowiedzi)    (Zgłoś do usunięcia)
IP i czas połączenia logowane. [11972017]
[14.02.2008] 17:23
kkaka
proszę o przetłumaczenie na POLSKI.
They work for pop star. They work for film stars, for members of the family,and for all the other kinds of celebrities in the world.Who are they? They ara called celebrity personal assistants.They assist the celebrity but also, more importantly,they show how important their employer is. The more CPAs you have around you more importante people will think you are.the pay is good.CPAs can earn up to $1000,000 a year plus living expenses; they do not pay rent or buy their own food.but there aren\\\'n many jobs around.so what qualities do you need to be CPA? you must be ambitious,but not too ambitious young, but not too young and, of course ,good looking,but you should noy be better-looking than your boos! celebrities like being surrounded by pretty people, but they don\\\'t want competition.

   (Odpowiedz cytując)    (Link do tej wypowiedzi)    (Zgłoś do usunięcia)
IP i czas połączenia logowane. [12228194]
[12.12.2017] 01:58
[16.03.2008] 19:45
daria15055
Pisał ktoś może kiedyś opowiadanie po angielku o wakacjach swojego przyjaciela na minimum 150 słów? Bo mi "moja" zząza od angielskiego właśnie taką prace domową zadała:/ Może ma kt"u"ś coś takiego? Byłabym przeszczęśliwa pozdr, darunia

   (Odpowiedz cytując)    (Link do tej wypowiedzi)    (Zgłoś do usunięcia)
IP i czas połączenia logowane. [12417332]
[21.03.2008] 00:30
daria15055
Wiem------> truję du pę przed świętami, ale szukałam po necie i znalazłam pare opowiadan owszem, lecz tematyka najblizsza to nie opowiadanie O WAKACJACH PRZYJACIELA ale moje wakacje, no i leze bo zmiana osoby=przeksztallcanie zdan i ewentualne zmiany czasownikow:/ Ponawiam prośbę moze pisał to ktoś kiedys i mogolby wrzucic na forum pozdr, darunia

   (Odpowiedz cytując)    (Link do tej wypowiedzi)    (Zgłoś do usunięcia)
IP i czas połączenia logowane. [12442932]
[24.04.2008] 20:08
ola92
www.translate.pl (może nie tłumaczy całego tekstu ale tak mniej więcej można się połapać o co biega

   (Odpowiedz cytując)    (Link do tej wypowiedzi)    (Zgłoś do usunięcia)
IP i czas połączenia logowane. [12641627]

 » Odpowiedz na ten temat